B&B "In het Hofke"

Een ankerplaats voor vermoeide wandelaars, en anderen.

Overzicht B&B, kamers en omgeving

" In het Hofke" is een gerucht in een gehucht. In de arduinen gevelsteen in het voorhuis van deze Frankische boerderij is het jaartal 1893 gebeiteld. Het zal wel. Maar tijdens de Napoleontische tijd (1805) werden de eerste kadastrale detailkaarten gemaakt. Hierop stond een plattegrond van "In het Hofke" met alleen de achterliggende gebouwen. Het voorhuis werd dus later bijgebouwd. Wat geschiedde is niet meer dan een mythe. We voelen ons thuis in "In het Hofke", in de schemer van het verleden waar alles oplost in de marges van het tastbare. "In het Hofke" te Grijzegrubben 94, Nuth, ligt 200 meter van het Pelgrimpad en 600 meter van het Pieterpad. En 0 meter van de oude Romeinse Heerweg. Ik vermoed dat deze laatste ooit door ons voorhuis liep, dwars door de woonkeuken waar we menigmaal met onze gasten samenzijn. Sinds de opening van ons B&B in 2000 overnachtten vele honderden gasten hier op weg naar Santiago, Rome, Vise, Maastricht of Nice.

In het Hofke, Grijzegrubben

Voormalige Romeinse Heerweg langs Grijzegrubben

Informatie         

We hebben twee kamers met een tweepersoonsbed en een kamer met twee enkele bedden. We houden het graag héél, héél klein. In verband met wet- en regrlgeving op het gebied van milieu en drinkwater is het aantal gasten gelimiteerd op 5. Er is een gedeelde badkamer op de gastenverdieping. Op elke kamer is water (meest warm en koud). We vragen 32,50 € per persoon voor het gebruik van een gedeelde dubbele kamer. Voor individuele gasten vragen we 37,50 €. Daarbij is inbegrepen ontbijt en toeristenbelasting (1,20 € pppn). Welkom koffie of thee is altijd voor onze rekening. Onze kamers zijn niet voorzien van radio en TV. Er is wel Wifi.

Overdag is het B&B gesloten. Vanaf 5 uur zijn gasten welkom. Overigens kunnen in overleg andere afspraken worden gemaakt.

Klik op onderstaande foto of hier voor foto's van ons pension, de kamers en de omgeving.

Contact: Willem en Josje Fermont

              Grijzegrubben 94, 6361 GN Nuth

              tel. 045-5244754, 06-23926863, 06-28527640

              willemfermont@gmail.com

zie ook bed-en-breakfast.nl/

Geruchten

Op een warme zomerdag in 1984 klopte een tanige heer in een morsig, driedelig streepjespak bij ons aan. Het bleek de gepensioneerde broer (Maurice Kerckhofs) van de burgemeester van Gent te zijn. Hij onderzocht de geschiedenis van de Bokkenrijders. Via oude archieven was hij op het spoor van "In het Hofke" gekomen. Hij wilde ons huis doorzoeken op geheime tekens van de Bokkenrijders, een roversbende die een paar eeuwen geleden de omgeving onveilig maakten. De reden voor zijn onderzoek was dat  bij hoog oplopende ruzies in de gemeenteraad van Gent de burgemeester soms werd uitgemaakt voor  "Vuile Bokkenrijder". Zijn naam werd geassocieerd met de veel voorkomende naam Kerckhofs, Kirchofs of van de Kerkhoven bij de Bokkenrijders. Er bleek een verband met Jonckheer Julius van Schaesberg (16-17de eeuw), de eigenaar van het pachtgoed "In het Hofken" te Grijzegrubben. Zijn nazaat, Jan Wolter Andreas van Schaesberg schenkt op 14 februari 1758 al zijn bezittingen in Nuth aan zijn nicht Cecile van Bronsfeld, die getrouwd is met Frans Kerckhoffs, een neef van de beruchte hoofdman van de Bokkerijders. Helemaal uitsluiten van de aanwezigheid van de bokkenrijders kon de heer Kerckhofs niet, maar directe aanwijzingen dat Bokkenrijders in de 18de-19de eeuw domicilie zochten in "In het Hofke" werden niet gevonden, ondanks noest speurwerk. Hierbij moet vermeld worden dat de zolder vermoedelijk grotendeels pas later opnieuw herbouwd is, mogelijk na 1805. Dit gegeven verhoogde de kwaliteit van het gerucht aanzienlijk. Onze zolderverdieping, waar ook het Droommuseum "Oneiron"is gevestigd (Het kleinste Museum van Nederland) heet daarom "Kerckhoff", waar het voor de eigenaars goed en vredig toeven is.

Een lokale heemkundige beweerde dat in "In het Hofke" een van de bastaardkinderen van het koninklijk huis (mogelijk een van de vele bastaardkinderen van Koning Willem II, tevens Hertog van Limburg ( 1792-1849)) zou zijn ondergebracht. In de 19de eeuw was "In het Hofke" een afgelegen boerderij in het vergeten gehucht Grijzegrubben in de landelijke gemeente Nuth, in de meest perifere provincie van de Nederlanden (zie de zeer complexe geschiedenis van de Limburgen ). De bewijzen van financiele transacties zouden te vinden zijn in  de archieven van de secretarie van de gemeente Nuth. Natuurlijk hebben we dat nooit geverifieerd maar op basis van deze schimmige informatie verhoogden we de kamerprijs met 0,50 € per persoon.

"In het Hofke" was het allerlaatste huis op een stoffig zandpad aan de rand van dit gehucht van destijds zo'n 12 boerderijen. Als de löss in het Limburgse heuvelland opdroogde en verwaaide, werd de holleweg van Grijzegrubben ondergedompeld in fijn, grijs stof. Vandaar de naam Grijzegrubben. Het grijze stof is er nog steeds bij tijd en wijle. Alhoewel! Anderen beweren dat de naam is afgeleid van Grijs- in de betekenis van oud. Het zou verwijzen naar een zeer oude grubbe of holle weg. Achter het Hofke, in een oksel van moeder Aarde, begint de leegte. Op de Ferrariskaart (1777, kaart 209, Schinnen) is het Hofke ingetekend als een eenvoudige boerenhoeve met daarnaast een grote hof. Sindsdien lijkt het Hofke permanent in staat van verbouwing te zijn geweest.

Der bezoeker zal merken dat het huis schots en scheef is. Het pand werd - gelegen in een heuvelige driesprong - eeuwenlang geteisterd door water dat via een Nederlandse variant van een wadi, een weg zocht dwars door het huis, waardoor de oorspronkelijke vakwerkconstructie aan de voet wegrotte en het huis scheefzakte. We zijn hier regelmatig getuige van geweest. Bij de restauratie van "In het Hofke" hebben we dit historische gegeven geconsolideerd. Uit financieel onvermogen overigens.

   

Overstromingen in 1998 en 2008 van de Grijzegrubse Wadi.

Tegenwoordig zijn we omringd door waterwerken: dijken, bassins, landophogingen en grote regenwaterriolen. Ons pand is geschiedenis. De ontrafeling daarvan geeft betekenis. Wandelaars zijn geschiedenis in beweging. Welkom in Het Hofke.

Ons pand is geschiedenis. De ontrafeling daarvan geeft betekenis. Wandelaars zijn geschiedenis in beweging. Welkom in Het Hofke. Wij zijn er met name voor wandelaars die van rust houden. Naast ons huis is een dassenburcht. Er zijn in de onmiddellijke omgeving wilde zwijnen gesignaleerd. En bunzingen, wezels, eekhoorns, steenmarters, hazen, konijnen, korenwolven, hermelijnen, mollen, woelratten, veldmuizen, spitsmuizen. Om van vogels als ransuilen, steenuilen, haviken, buizerds en talloze anderen maar te zwijgen. Vaak nestelen zwaluwen gedurende de zomermaanden onder de poort op de binnenplaats. Jarenlang kwam een trouwe zwarte roodstaart uit Afrika aanvliegen, legde een ei in een holte in de muur, broedde het uit en vloog weer terug, 4000 kilometer. We koesteren dee rust in het Limburgs Heuvelland. Wandelaars "en route" en anderen zijn welkomWij zijn er vooral voor wandelaars, voorbijgangers die van rust houden. Naast ons huis is een dassenburcht. Er zijn wilde zwijnen gesignaleerd. En bunzingen, fretten, eekhoorns, steenmarters, hazen, konijnen, korenwolven, hermelijnen. Om van vogels als buizerds, haviken, ransuilen, steenuilen maar te zwijgen.We koesteren deze rust in het Limburgs Heuvelland. 

Wandelaars "en route" en anderen zijn welkom. Ons B&B is bescheiden. We willen graag vragen delen, antwoorden wat minder. Geschiedenis is een leidraad, een schamele reconstructie, verwondering blijft altijd  als eerste en als laatste rest. Liefst bij een Westmalle Triple of een goede wijn, of een Limburgs biertje. Aan de keukentafel. Maar als U ongezien, ongehoord en ongestoord wil rusten en doorlopen is dat even vanzelfsprekend.

Met vriendelijke groet,

Willem en Josje Fermont-Rohde